Ydelse 1: Leg med din baby

Med fokus på en sund udvikling, er mit mål at give jer redskaberne til selv at vurdere jeres barns behov, og finde hensigtsmæssige strategier, rutiner, indretning og øvelser, der passer til lige netop jer.

Jeg tilbyder individuel tilpasset vejledning i babyers sansemotoriske udvikling i deres første leveår. Her kommer jeg ind på sansesystemet og sansernes betydning for hjernens udvikling, øvelser og lege der stimulerer hensigtsmæssigt ift. alder, og indretning der muliggør hensigtsmæssig bevægelse og sansning.

Tilpasset hjemmevejledning i den sansemotoriske udvikling

Jeg tilbyder børneergoterapeutiske hjemmebesøg til familier i København og omegn. Sessionerne foregår i jeres hjemlige omgivelser for at skabe en overføringsværdi, der gør det lettere at integrere øvelser, rutiner mv. i jeres dagligdag. Derudover vil det være muligt at få vejledning om tilpasning af omgivelserne ift. jer og jeres barns behov. Efter en opstartssession er der mulighed for at indgå i et specialiseret forløb, hvor man arbejder med specifikke problematikker. Det kan f.eks. være ift. uro, søvn, udviklingstrin, bløde led, sanseintegrationsvanskeligheder mv. Læs mere om dette under “specialiseret forløb”.

I en session har jeg fokus på udviklingstrin og alder, din fødsel og graviditet, og jeres families fysiske og psykiske rammer, for at tilpasse sessionen jeres behov.

Priser

Enkeltsession (én forældre/omsorgsperson + baby)

  • 1 x 60 minutter: 850 kr
  • 1 x 90 minutter: 1100 kr

Parsession (2 personer + baby)

  • 1 x 90 minutter: 1100 kr

Klippekort til hjemmesessioner

Der er mange udviklingsstadier i babys første leveår. Flere føler derfor, det er rart at blive fulgt og få vejledning på forskellige udviklingsstadier. Det kan f.eks. være ved maveleje, overgang til fast føde, eller inspiration til indretning og lege på forskellige stadier. Køber man et klippekort med hjemmesessioner, får man samlet rabat:

Klippekort til hjemmesessioner på 60 minutter:

  • 3 x 60 minutter: 2250 kr (spar 300,-)
  • 5 x 60 minutter: 3750 kr (spar 500,-)

Klippekort til hjemmesessioner på 90 minutter:

  • 3 x 90 minutter: 3000 kr (spar 300,-)
  • 5 x 90 minutter: 5000 kr (spar 500,-)

Mødregruppebesøg

Jeg tilbyder hyggelige mødregruppebesøg, hvor jeg vejleder jer om sansemotorik, indretning og redskaber. Mødregruppebesøgene er selvfølgelig tilpasset jeres børns alder. De varer 60 minutter, foregår hjemme hos en af jer, og I kan være op til 6 deltagere. Dette tilbud kan selvfølgelig også benyttes af fædre og andre grupper.

Pris

  • 1 x 60 minutter: 2000 kr.