Stress opstår når kravet er større end ens ressourcer eller større end ens forventning til egen ydeevne. Stress er en respons og er i sig selv ikke farlig, men er en kropslig reaktion på en situation, hvor man skal præstere. Stress kan dog have negative konsekvenser, hvis man ikke genetablere […]

Søvn er essentiel for vores sundhed. Mens vi sover, især i den dybe søvn, sker der bl.a. en frigivelse af væksthormon, en udrensning af giftstoffer og en lagring af informationer i hjernen. Giftstoffer og ubrugelige oplevelser skylles væk, mens væsentlige oplevelser/ny læring lagres. Ved ikke at prioritere vores søvn eller […]