Synssansen

Synssansen kaldes også det visuelle sansesystem, og er det sensoriske system, der udvikles senest. Babyens syn udvikles dog hurtigt efter fødslen, når synet stimuleres af øjenkontakten mellem forældre og baby.

Samspillet med andre sanser

Vi opfatter, bearbejder og integrerer informationer fra synet i samspil med de andre sensoriske systemer, hvilket f.eks gør os i stand til at justere kropslige handlinger ud fra, hvad vi ser. Synssansen arbejder tæt sammen med den vestibulære sans (balancesansen), den proprioceptive sans (muskel-ledsansen) og følesansen (taktilsansen). Følesansen er bl.a. medvirkende til, at vi med tiden kan se på en ting hvilken tekstur, det har. Den vestibulære sans samarbejder med den visuelle sans, hvilket medvirker til at vi kan holde balancen og justere balancereaktioner. Det vestibulære og det proprioceptive system er medvirkende til, hvordan vi bevæger os: f.eks. går op af brede eller smalle trappetrin og på bevægeligt eller ujævnt underlag. Den visuelle sans er altså i tæt samarbejde med de tre grundsanser (primærsanser), som er med til at fortælle os om vores krop i relation til omgivelsernes visuelle information (det vi ser). Det kan f.eks. være, når vi skal bruge vores øje-hånd koordination og rækker ud efter nået, eller når vi løfter noget, og kan vurdere ud fra sanseindtryk, hvor meget kraft vi skal bruge på at løfte det.

Vigtigheden af sanseintegration

Når så mange sanser arbejder sammen om ellers tilsyneladende simple opgaver, kræver det selvsagt en godt sanseintegration at få mening ud af det man ser, og reagere hensigtsmæssigt på det.

Sådan understøtter du en positiv udvikling af dit barns synssans

Når man skal hjælpe et barn med vanskeligheder inden for visuel perception/synssansen, er målet at øge barnets tolerance, så det positivt kan deltage og engagere sig i verden.

 • Sørg for at holde øjenkontakt med dit barn. Det stimulerer ikke bare synssansen, men skaber også en god relation mellem jer
 • Lad baby røre ved og undersøge omgivelser
 • Tril bolde, som dit barn kan følge med øjnene
 • Lad dit barn opleve forskellige synsindtryk i varierende fart
 • Se på ting sammen med din baby/barn og tal om det. Udover synssansen, styrker det jeres relation gennem fælles opmærksomhed
 • Balancelege, som skaber et samarbejde mellem synssansen og balancesansen
 • Leg på bevægeligt underlag stimulerer både primærsanserne og synssansen, og styrker samarbejdet mellem disse
 • Sæbebobler, som barnet kan følge med øjnene og/eller prikke hul i

Tegn på vanskeligheder med integration af synssansen

 • Klodsethed
 • Dårlig øje-hånd koordination
 • Har svært ved at afstandsbedømme
 • Har svært ved at følge en lige linje
 • Har svært ved at stable f.eks. klodser
 • Undgår genstande eller personer i hurtig bevægelse omkring dem
 • Vær opmærksom på om barnet bruger begge øjne lige aktivt

Lav tolerance

Børn med lav tolerance for synsindtryk påvirkes stærkt af uforudsigelig bevægelse omkring dem. Det kan ses ved at børn i disse situationer kniber øjnene sammen eller blinker. Det er overvældende at have en lav tolerance for synsindtryk, og et barn vil derfor forsøge at undvige det, der kommer imod dem. Det gør det svært at deltage i idræt på lige fod med andre børn, fordi de ubevidst vil prøve at undgå genstande, som kommer imod dem. Det kan være alt fra bolde til personer, der løber forbi. Barnet kan altså nemt blive overvældet, når genstanden kommer, og vil derfor prøve at undgå den ved f.eks. at dukke sig, strække armene frem og sprede fingrene eller dreje hovedet væk.

Tegn på lav tolerance for stimulation af synssansen

 • Afværgereaktion, når noget kommer imod dem
 • Svært ved at afstandsbedømme
 • Svært ved at tolke med hvilken fart en genstand eller person kommer mod dem
 • Reaktion ved uventet lyspåvirkning (f.eks. billygter om natten)
 • Svært ved at skabe sig et overblik på f.eks. en legeplads
 • Overvældelse ved synsindtryk

Husk at alle børn er forskellige, og det tager tid at vurdere en egentlig problematik inden for området. Ovenstående er derfor ikke lavet for at diagnosticere, men kan pege på eventuelle problematikker.

Spørgsmål?

Du er som sædvanlig velkommen til at kontakte mig her, hvis du har spørgsmål til emnet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *