Det legende barn

Barnets primære aktivitet

Leg er barnets primære aktivitet, og barnet er i legen drevet af en indre motivation. Gennem leg er børn undersøgende og lærer om omverdenen. Leg har en organiserende effekt på menneskelig adfærd, og er med til at skabe en base for kompetencer i voksenlivet. Gennem legen vil barnet lære at interagerer med sociale og fysiske omgivelser, og herigennem tilegne sig kompetencer, som er væsentlige for den videre udvikling. Leg er en form for sansestimulation, der som sjov, sanseintegrativ træning medvirker til barnets sansemotoriske udvikling og understøtter en meningsfulde færdigheder og livsdeltagelse.

Vigtigheden af leg

Når et barn stimuleres hensigtsmæssigt understøtter det en positiv udvikling af bevægesystemet, koncentration, sociale interaktioner, selvregulering og indlæring af færdigheder. Det behøver ikke kun handle om meget aktive, energiske aktiviteter i højt tempo, men kan også være afslappende leg, der ligeså vel som aktive, kan give den rette sansestimulation. Stimulation af balancesansen (vestibulær stimulation), kan for eksempel hjælpe barnet til at finde ro og falde i søvn, men også til at få energi. Det handler helt om, hvordan sansen stimuleres.

Leg som en sund udfordring

Når et barn stimuleres af leg, skal det gøres på en måde, som passer til barnets aktuelle niveau og behov. Du skal f.eks. ikke begynde at lave koldbøtter med en nyfødt, som endnu ikke kan holde hovedet selv. Det kan du derimod godt senere når baby kan holde hovedet selv, og hvis du, vel at mærke, ved hvordan det gøres hensigtssæssigt. Babys nakke skal beskyttes, og man skal vedholde en god kontakt med babyen under hele legen.  Det er altså vigtigt at tilpasse legen til barnets behov. Det gøres ved finde en balance mellem barnets grænser på den ene side, og at udfordre barnet så udviklingen optimeres på den anden. Hold derfor øje med barnets signaler, så du er opmærksom på, om barnet virker under- eller overstimuleret.

Leg i bevægelse

Jo ældre børn bliver, des mere bevæger de sig selvstændigt. Det er gennem bevægelse og berøring, at de stimulerer sanserne og udvikler sig sansemotorisk. Jo mere stilsiddende børn er, des større risiko er der for at udvikle sansemotoriske vanskeligheder. Her vil jeg dog igen påpege, at bevægelsen selvfølgelig skal balanceres til det enkelte barns behov og muligheder.

Vurdering af behov

Behovene hos ethvert barn er individuelt og på ingen måde statisk. Derfor skal behovet altid overvejes ift. det enkelte barn på det enkelte tidspunkt. Hvis det er aften, kan det være godt med rolige, tyngdegivende lege, så barnet bliver afslappet og falder i søvn. Derimod kan det være relevant med lege, der giver energi (såsom en arytmisk gyngetur) om morgenen.

Kilder:

Andersen, I., V.; Lauritzen, G. Q. & Stokholm, G. (2015): Børn, deres omgivelser, roller og aktiviteter I: Ergoterapi og børn – udvikling, aktivitet og deltagelse. København: Munksgaard Danmark (2. udg.)

Ayres, A., J. (2007): Sanseintegration hos børn. København: Hans Reitzels Forlag (2. udg.)

Nissen, C. (2016): Sansemotorik og samspil. Dansk Psykologisk Forlag

Wegloop, V., W. & Spliid L. (2017): Leg med din baby – 0-12 måneder. København: Politikens Forlag (3. udg.)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *